Διαβάστε την παρακάτω είδηση και στη συνέχεια κάντε το quiz που βρίσκεται στο τέλος

NEOΣ ΦΟΒΕΡΟΣ ΙΟΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ!!! Επείγον! Παρακαλείστε να ενημερώσετε όλους ………..

Προσοχή!Ενημερώστε όποιον μπορείτε!Μέσα στις επόμενες μέρες… 

Μην ανοίξετε κανένα μήνυμα που περιέχει ένα συνημμένο που ονομάζεται:
Ενημέρωση για τα Windows Live ανεξάρτητα από το ποιος σας στείλουμε.

Quiz 17