Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει τεράστια παραγωγή ειδήσεων και πληροφορίες που προέρχεται από επίσημους, ανεπίσημους φορείς ενημέρωσης ακόμα και από εξειδικευμένα άτομα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από φορείς, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η ανάλυση της κάθε είδησης και πληροφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν πρόγραμμα έχει σαν σκοπό να επιμορφώσει άτομα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελέγχουν την εγκυρότητα κάποιας είδησης και να αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης πληροφοριών και παράλληλα θα γίνεται καταγραφή επιχειρημάτων με τη μέθοδο του πληθοπορισμού ώστε να βρίσκονται ψευδείς ειδήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παραχθεί υλικό προκειμένου να υποστηρίζει νέα άτομα γύρω από το θέμα των Fake News. Παράλληλα, θα γίνουν 12 online workshop 2 ωρών και 30 ατόμων το καθένα ώστε να γίνει επιμόρφωση στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων. Παράλληλα θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί ο καθένας να καταγράφει τα επιχειρήματά του για την εγκυρότητα ή όχι πληροφορίων που ανταλάσσονται στο διαδίκτυο.

Οι ομάδες στόχοι σε αυτή τη φάση είναι πρωταρχικά νέοι οι οποίοι έχουν συχνή επαφή με δεδομένα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα μαθητές ηλικίας 14-18 ετών στην περιοχή της Μεσσηνίας και δευτερευόντως γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι θα μπορούν να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν μελλοντικά να τις μεταδώσουν και στα παιδιά τους.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα στην ενότητα συμμετοχές.

Το χρονοδιάγραμμα το έργου είναι διαθέσιμο εδώ: http://fakenewshunter.gr/%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85/

Το έργο “Επιμόρφωση στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή επιχειρημάτων αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων“ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΑΜΚΕ Ο Σπόρος.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr