Το έργο “Επιμόρφωση στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή επιχειρημάτων αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων” έχει συνολική διάρκεια 6 μήνες.

Σε αυτό το διάστημα ακολουθείται το παρακάτω χρονοδιάγραμμα

ΜήναςΕργασία
1 – 2Προετοιμασία Υλικού
2 – 3Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4 – 6Επιμόρφωση Μαθητών
3 – 6Λειτουργία Πλατφόρμας (online)
Χρονοδιάγραμμα Έργου

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Η διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους έχει ξεκινήσει. Μπορείτε να εγγραφείτε στην ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/xJCeE4HV8E9LFzMb6
Πρόκειται για ένα δίωρο workshop το οποίο είναι δωρεάν και στο τέλος του δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.


Επιμόρφωση Μαθητών

Η επιμόρφωση μαθητών θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2021 και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση ώστε να εγγραφούν και να συμμετάσχουν οι μαθητές.