Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές 12 – 18 ετών, καθώς και γονείς και κηδεμόνες στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα εκμάθησης εντοπισμού ψευδών ειδήσεων αποτελείται από ένα δίωρο online workshop και θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Οκτώβριος – Νοέμβριο 2021.

Κατά το διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021 πραγματοποιείται επιμόρφωση μαθητών και γονέων και κηδεμόνων του νομού Μεσσηνίας σε ένα εξ αποστάσεως workshop διάρκειας δύο ωρών.

Τα οφέλη της ενημέρωσης των μαθητών καθώς και των γονέων και κηδεμόνων μέσα από ένα δίωρο workshop είναι πολλαπλά. Η ιδέα μας βασίζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει οι μελλοντικοί πολίτες του τόπου μας να μπορούν να δρουν με κριτική σκέψη απέναντι στην πληθώρα πληροφοριών που δέχονται σε καθημερινή βάση, να μην τις αντιμετωπίζουν άκριτα και να μπορούν να ξεχωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες που τους αφορούν.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/kMA5c2PJD7