Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 37 εκπαιδευτικών.

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση που έγινε στους εκπαιδευτικούς από εδώ.