Δείξε εμπιστοσύνη στην κρίση σου


Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς


Σάτιρα και ψευδείς ειδήσεις


Έλεγχος Αξιοπιστίας


Διαβάζουμε ολόκληρο το κείμενο ή την ανάρτηση


Τα χαρακτηριστικά μιας ψευδούς είδησης!

Στον “αέρα” τα βίντεο του προγράμματος «Επιμόρφωση στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή επιχειρημάτων αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων»