Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κουίζ που βασίζονται στο υλικό που έχει δημιουργηθεί για να μπορείτε να διαπιστώσετε αν γνωρίζετε τρόπους για να εντοπίζετε ψευδείς ειδήσεις

Κουίζ 1

Κουίζ 2

Κουίζ 3

Κουίζ 4

Κουίζ 5

Κουίζ 6

Κουίζ 7

Κουίζ 8

Κουίζ 9

Κουίζ 10

Κουίζ 11

Κουίζ 12

Κουίζ 13

Κουίζ 14

Κουίζ 15

Κουίζ 16

Κουίζ 17

Κουίζ 18

Κουίζ 19