Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΜΚΕ Ο Σπόρος
Αριστομένους 51, Καλαμάτα
info@osporos.com – http://osporos.com

Υπεύθυνοι προγράμματος
Βασίλης Πουλόπουλος – Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (vacilos@uop.gr)
Ηλίας Καλφακάκος – Οικονομολόγος (iliaskalfakakos@gmail.com)