Εάν είστε εκπαιδευτικός και επιθυμείτε να εγγράψετε το σχολείο σας, κάποιες τάξεις του σχολείου ή ακόμα και μεμονωμένα τμήματα στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για την αναγνώριση ψευδών ειδήσεων, παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα

Φόρμα εγγραφής σχολείων, τμημάτων ή τάξεων

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως απογευματινές ώρες (εξ αποστάσεως).